Ostatné služby

Ostatné práce, ktorým sa venujeme, síce niekedy okrajovo, sú hlavne e-learning a e-mail marketing, prípadne správa firemných účtov na sociálnej sieti Facebook + propagácia.


E-learning

E-learning

E-learning (alebo aj LMS) je učenie cez internet a patrí vlastne do tvorby web stránok. Sú to špecifické webové stránky na učenie so špeciálnou funkčnosťou – vytváranie kurzov, online testovanie, správa študentov…


E-mail marketing

E-mail marketing

E-mail marketing zahŕňa hlavne vytváranie a rozposielanie reklamných emailov (newslettrov) klientom. Na toto používame službu MailChimp.