Doplňovačka

Ikona iDevice Doplňovačka: Biológia 7 - Povrch tela

Doplňovačka môže slúžiť ako test na dopĺňanie slov, písmen, poznávanie objektov podľa obrázkov a dopĺňanie ich názvov... Na overenie správnosti práce žiakov môže slúžiť (ale aj nemusí) spätná väzba a farebné odlíšenie správnej (zelená farba) a nesprávnej (červená farba) odpovede. Odpovede môžu byť prísne hodnotené (vyžaduje sa striktné dodržanie správnej odpovede napr. y - i v diktáte, správne písanie cudzích slov, slovíčok...), alebo benevolentnejšie hodnotenie, kedy sa neberú do úvahy napr. preklepy...Môže byť zadané aj rozpoznávanie veľkých a malých písmen v odpovediach napr. v odpovedi sa vyžaduje meno s veľkým písmenom na začiatku, ak žiak toto meno nenapíše na začiatku s veľkým písmenom, ráta sa to ako chyba. Tento test môže byť použitý aj na priame preskúšanie žiaka pod dohľadom učiteľa. Môže byť zostavený tak, že sa nezobrazuje farebne správna/nesprávna odpoveď ani spätná väzba.

 

Pozorne čítajte a dopĺňajte slová do rámčekov. BIOLÓGIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Učivo: Povrch tela

Na zopakovanie si pozrite video o rozdelení stavovcov.

Na povrchu tela stavovcov je viacvrstvová .

Koža má význam.

Chráni telo aj pred choroboplodnými .

Je tepelným .

Koža stavovcov je z troch vrstiev – má pokožku, a podkožné .

V podkožnom je ukladaný .

Z kože rastú kožné .

Telo ryby kryje , z ktorej vyrastajú .

znižuje trenie.

Obojživelníky majú hladkú a kožu.

Výmena plynov kožou sa nazýva kožné .

Telo plazov pokrýva koža.

Hady zvliekajú .

Vrchné perie vtákov sa nazýva , tesne pri tele je .

Vtáky majú krídlach .

Vodné vtáky si mastia perie tukom z žlazy pri chvoste.

Cicavce majú telo pokryté chlpmi - .

Dlhšiu srsť tvoria chlpy , kratšiu srsť nazývame .

Podsrstie udržuje .

Doplň vrstvy kože podľa obrázka.
  1. Zrohovatelá vrsva
  2. Podkožné

  

© WELP